Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto z Klimatem

14.09.2023
Pozostałe

Hrubieszów jako jedno z 15 miast w Polsce brało udział w realizacji projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod nazwą "Miasto z Klimatem".

W ramach projektu korzystaliśmy ze specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Doradztwo strategiczne polegało na dokonaniu przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych, ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym wyboru kluczowych inwestycji do realizacji.

Główne dziedziny obejmowały obszar:

  • transformacji energetycznej,
  • retencji miejskiej,
  • zieleni miejskiej,
  • jakości powietrza,
  • transport niskoemisyjny.

Zastępca Burmistrza Miasta Paweł Wojciechowski odebrał podziękowania za koordynację i współpracę przy realizacji przedsięwzięcia podczas konferencji, która odbyła się 12 września 2023 r. w Instytucie Ochrony i Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Zaangażowanie i rzetelna współpraca przy realizacji tego typu projektów to kluczowa sprawa i tutaj szczególne podziękowania należą się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, za współpracę przy realizacji tego projektu.

Ponadto serdeczne podziękowania składamy wszystkim pracownikom Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego UM, Miejskiej Służby Drogowej oraz Zakładu Energetyki Cieplnej.