Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Hrubieszów wspiera organizacje pozarządowe

08.10.2021
Pozostałe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa  podpisała kolejne umowy z przedstawicielami hrubieszowskich organizacji pozarządowych:

  • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” na kwotę 9 tys. zł.  
  • Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów na kwotę 11 tys. zł. ,

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  • Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Lumen”

w zakresie prowadzenia działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości w społeczności Hrubieszowa na kwotę 10 tys. zł.