Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Hrubieszów wspiera organizacje pozarządowe

04.03.2019

4 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z władzami Hrubieszowa, podczas którego Burmistrz Marta Majewska przekazała umowy na realizację zadań publicznych w 2019 roku na łączną kwotę 375 400 złotych.

W bieżącym roku dofinansowane zostały zadania publiczne z zakresu:

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kwotą 300 000 zł,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - kwotą 68 000 zł

- ochrony zdrowia - kwotą 7 400 zł.

Dotacje otrzymali:

1. Miejski Klub Sportowy Unia Hrubieszów - na realizację zadań pod tytułem „Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Hrubieszowa” oraz „Zajęcia sportowe dla dzieci „Z podwórka na stadion”.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - na realizację zadań pod tytułem „Upowszechnianie modelarstwa lotniczego, tenisa stołowego oraz gier zespołowych wśród mieszkańców miasta Hrubieszowa” i „Modelarstwo lotnicze - zajęcia dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym”.

3. Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” - na realizację zadań pod tytułem „Organizacja Zawodów Kolarskich na terenie miasta Hrubieszowa” i „Rzuć wyzwanie swoim ograniczeniom”.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” - na realizację zadań pod tytułem „Racketlon i koszykówka, dyscypliny sportowe dla wszystkich” i „Obóz integracyjno- sportowy z programem szkolenia z koszykówki oraz pływania”.

5. Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie - na realizację zadania „Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów onkologicznych”.

6. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” -na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości: oddziaływania rehabilitacyjne po ukończeniu leczenia, kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, gotowość do prowadzenia działalności w zakresie osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin grupy samopomocowe, działalność na rzecz społeczności lokalnej”.

7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy siebie” - na realizację zadania pod tytułem „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych
i sportowych”.

8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - na realizację zadania pod tytułem „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień
- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych. Organizacja zawodów sportowo
-rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkańców miasta Hrubieszowa”.

9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” - na realizację zadania pod tytułem „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych. VII Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Hrubieszowa”.

10. Hrubieszowie Stowarzyszenie Folklorystyczne - na realizację zadania pod tytułem „Akademia Malarstwa Artystycznego”.

 

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Hrubieszów organizacje pozarządowe mają możliwość skierowania do wszystkich mieszkańców miasta programów umożliwiających aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i przeprowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych.