Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Hrubieszów otrzymało dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 -1920 roku

28.10.2019
Urzędowe

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna realizację zadania pn: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918- 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” .           

 

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu grobów wojennych poprzez remont mogił żołnierzy–legionistów, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1920 r. pochowanych na cmentarzu w Hrubieszowie (26 mogił). Po zakończeniu prac obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję pochówku, ale stanie się także miejscem kultu postaw patriotycznych. W wyniku realizacji zadania powstaną nowe mogiły z płyt granitowych, na których ustawione będą granitowe krzyże z imiennymi tabliczkami, a teren wokół mogił  zostanie wyłożony kostką brukową. Działanie to posłuży przywróceniu rangi obiektowi, popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o poległych przy wykorzystywaniu metod edukacyjnych, promocyjnych i patriotyczno - religijnych - celem ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Informujemy również, że na dzień 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów planowane jest pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego. Zadaniem zespołu będzie wspólne zarządzanie realizowanym projektem. Współorganizatorami projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy - Legionistów w 1918-1920 r.

 

Obecny stan mogił przedstawiają poniższe fotografie:

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”