Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto gotowe do dystrybucji, czekamy na węgiel!

01.12.2022
Urzędowe

Hrubieszów jest gotowy do sprzedaży uprawnionym mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach.

W związku z licznymi pytaniami informujemy o sytuacji związanej z dystrybucją węgla przez nasz samorząd.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska w dniu  28 listopada br. podpisała umowę z PGE Paliwa sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na zakup węgla preferencyjnego celem jego dalszej odsprzedaży na rzecz gospodarstw domowych. Miasto będzie odbierało węgiel  z bazy terminalu węglowego Mal-Sped sp. z o. o. w Biłgoraju. Terminy dostarczania węgla do punktów sprzedaży na terenie miasta będą uzależnione od terminów jego odbioru z bazy w Biłgoraju.

 

Punktami sprzedaży, z którymi Miasto zawarło umowy na sprzedaż węgla dla mieszkańców będą:

  • Usługi Przewozowe Iwona Hunkiewicz, ul. Grabowiecka 20, 22-500 Hrubieszów,
  • P.H.U. Andrzej Jączek, ul. Antonówka 2, 22-500 Hrubieszów.

Obecnie nie możemy określić konkretnego terminu, od kiedy nastąpi sprzedaż węgla, ale władze miejskie czynią starania, aby sprzedaż rozpoczęła się jak najszybciej. Miasto jest gotowe, a termin rozpoczęcia sprzedaży zależy od szybkości działań PGE  i pojawienia się węgla w składach spółki oraz informacji o możliwości jego odbioru przez Miasto.

Informacje o możliwości zakupu węgla będą niezwłocznie przekazywane mieszkańcom telefonicznie przez pracownika Urzędu Miasta Hrubieszów. Kolejność zakupu będzie uzależniona od terminu złożenia wniosku oraz od dostępnego rodzaju węgla.  

Wpłaty z tytułu nabycia węgla przez uprawnionych mieszkańców przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Hrubieszów, gdzie wydawana będzie również dokumentacja uprawniająca do jego odbioru z wyżej wymienionych punktów sprzedaży.

Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena nie będzie obejmować kosztów transportu węgla z punktu sprzedaży do miejsca zamieszkania nabywcy.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Maja 15 pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 84 696 23 80  wew. 55 lub 56.