Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

18.09.2023
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXX sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul. 3 Maja 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023: [druk632]
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk633]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o. w Lublinie: [druk634]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie: [druk635]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Zamknięcie sesji.

 

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji

 OBRADY ONLINE

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Leszek Kryszczuk

 

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zaopiniowania materiałów na sesję:

18 września sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12:20.

Do pobrania:
Terminarz posiedzeń komisji