Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista Punktów Wydawania Tabletek Jodowych

18.10.2022
Pozostałe

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubelskiego przekazujemy Państwu listę Punktów Wydawania Tabletek Jodowych. Wydawanie tabletek nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tego momentu punkty wydawania jodku potasu pozostają nieczynne.  W przypadku uruchomienia wydawania, tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania w następujących lokalizacjach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Listopadowa 12
  2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 29
  3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Zamojska 16
  4. Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7
  5. Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala 1

W przypadku zagrożenia prosimy, by po tabletki zgłaszała się jedna dorosła osoba z danego gospodarstwa domowego.  To pozwoli uniknąć tłumu i usprawni wydawanie leku.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce:

Do pobrania: