Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Lepsza droga do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów

21.05.2019
Pozostałe

Burmistrz Miasta Marta Majewska, w imieniu Gminy  Miejskiej Hrubieszów, podpisała z Nadleśnictwem Strzelce umowę na przebudowę drogi dojazdowej do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów.

Umowa dotyczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie, której właścicielem jest Miasto Hrubieszów. Odcinek drogi podlegający przebudowie przebiega od ul. Grabowieckiej do końca drugiego – ostatniego zjazdu na działkę nr 536.

W ramach umowy Nadleśnictwo zobowiązało się do poniesienia wszelkich nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę przejezdności umożliwiającą dojazd pracownikom i potencjalnym klientom do nowej siedziby Nadleśnictwa oraz mieszkańcom okolicy.

Wartość zadania wyniesie prawie 52 tys. zł (w całości ze środków Nadleśnictwa). Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca br.