Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikacje wojskowe do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

13.05.2019

23 maja 2019 r. odbędą się najbliższe kwalifikacje wojskowe do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00. 
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

 

Żołnierzem zawodowym może zostać pełnoletni obywatel polski, zarówno kobieta, jak i mężczyzna o nieposzlakowanej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:
- żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia w ramach służby przygotowawczej;
- szeregowy lub starszy szeregowy rezerwy, który odbył zasadniczą służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub odpowiednie kwalifikacje;
- funkcjonariusze z innych służb mundurowych, posiadający ukończone gimnazjum i posiadający przygotowanie zawodowe lub odpowiednie kwalifikacje.

Kandydaci powinni posiadać:
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy, książeczka wojskowa, dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (test z wiedzy ogólnej oraz rozmowa kwalifikacyjna).

Kolejne terminy rekrutacji będą podawane na bieżąco w aktualnościach na stronie głównej pułku.
Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem: 261 158 268 lub 261 158 220

Źródło: 2pr.wp.mil.pl