Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontynuacja ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta

01.04.2020

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kontunuowane będą ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów.

Przypominamy, że od 16 marca br. została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z Urzędem znajdują się w zakładce KORONAWIRUS/ Dane kontaktowe.

Poniżej publikujemy ogłoszenie w sprawie decyzji  Burmistrza Miasta o wprowadzeniu ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów. 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Hrubieszów polegające na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z wyjątkiem spraw w zakresie:
a) rejestracji bieżącej zgonów i sporządzania aktów zgonów,
b) uznania ojcostwa.

§ 2. 1. Budynki Urzędu Miasta będą dostępne wyłącznie dla pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach w zakresie rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów i uznania ojcostwa pracownicy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta będą przyjmować interesantów w następujący sposób:
1) przyjęcie dokumentów od interesanta na parterze budynku przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie);
2) sporządzenie aktu zgonu lub protokołu o uznaniu ojcostwa na stanowisku pracy bez udziału interesanta;
3) wydanie dokumentu, o którym mowa w pkt 2 na parterze budynku (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie).

§ 3. 1. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów można:
1) przesłać elektronicznie;
2) złożyć przez wrzucenie w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1; koperty wrzucane do pojemnika należy opisać nazwą komórki organizacyjnej oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą;
3) przesłać za pośrednictwem poczty.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Marta Majewska