Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontynuacja ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta

30.11.2020

W związku z kolejnymi rozporządzeniami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy o kontynuowaniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

 

 

 

 

Interesanci przyjmowani będą w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów:

1) na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”);

2) na parterze budynku głównego przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (wejście od ul. 3 Maja);

3) w korytarzu w budynku przy ul. 3 Maja 15 (przy wejściu głównych od ul. 3 Maja).

Zamknięcie kasy Urzędu Miasta.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje zamknięta do odwołania. Wszelkich płatności należy dokonywać bezgotówkowo na wskazane w decyzjach podatkowych indywidualne numery rachunków bankowych (w przypadku podatków) bądź numery rachunków dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 Telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty. Spotkania będą odbywać się w specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach:

1) w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 w wydzielonej części korytarza przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu (wejście od ul. 3 Maja);

2) w budynku przy ul. 3 Maja 15 (tzw. Punkt Informacji Turystycznej).

Konieczność telefonicznego umówienia wizyty nie dotyczy:

1) wizyt osób bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Miasto (kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektanci, przedstawiciel Wykonawcy itp.),

2) składania ofert oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

3) zgłoszenia zgonu,

4) zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

Składanie dokumentów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów można:

1) przesyłać elektronicznie na adres e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl (jeżeli charakter sprawy pozwala na takie doręczenie pisma) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP podpisując profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym;

2) przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Hrubieszów;

3) składać przez wrzucenie w zamkniętej kopercie do odpowiednich pojemników umieszczonych w Punktach Obsługi Interesantów:

- na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku głównym przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”);
- na parterze budynku głównego przy Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (wejście od ul. 3 Maja);

Koperty wrzucane do pojemników należy opisać nazwą komórki organizacyjnej oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

 Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie oraz o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu telefonicznego lub elektronicznego - https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/dane-kontaktowe-0, a także wykorzystując platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka).

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Hrubieszów, właściwe dla danego wydziału są do pobrania na stronie internetowej https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze w zakładce Urząd Miasta – Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania.