Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniających statuty osiedli

18.01.2019

Informujemy, że w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące:

  1. projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli,
  2. projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającej uchwałę w sprawie podziału jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz nadania statutów osiedli.

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczyć będą wprowadzenia zmian w  obowiązujących statutach osiedli, m.in. w zakresie:

  1. wydłużenia kadencji dla zarządów osiedli, z wyjątkiem statutu osiedli „Żeromskiego" i Garnizon”, z 4 do 5 lat,
  2. dodania przepisów regulujących działanie zarządów wszystkich osiedli po ustaniu kadencji oraz termin przeprowadzenia wyborów na nową kadencję,
  3. dodania ulic: Fiołkowej, Makowej, Różanej, Storczykowej i Tulipanowej do terenu działania osiedla "Pobereżany",
  4. dodana ulic: Bursztynowej i Diamentowej do terenu działania osiedla Żeromskiego.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii dotyczących treści projektów uchwał poddanych konsultacjom, za pomocą formularza, który można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta, przesłać listownie lub drogą elektroniczną.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami konsultowanych uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów w zakładce Ogłoszenia.