Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs w ramach działania 3.2.1. POIR „BADANIA NA RYNEK”

18.03.2019

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju przedsiębiorczości zachęcają Państwa do zainteresowania nowym konkursem w ramach działania 3.2.1. POIR „Badania na Rynek”, w ramach którego dla przedsiębiorców ze średnich miast (oraz gmin sąsiadujących) dedykowana jest koperta 550 mln zł.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Minimalną wartość projektu (koszty kwalifikowane) obniżono do 1 mln zł.

Konkurs został ogłoszony 20 lutego br., a nabór wniosków rozpocznie się 25 marca br.  i będzie trwał  do 8 maja br.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia  w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod linkiem:

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280424/