Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs "Hrubieszów w nowym świetle"

06.10.2020
Pozostałe
W związku z iluminacją świetlną Parku Solidarności i fragmentu Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w dniu 10.10. br. w godzinach 18.00 – 21.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Hrubieszowa do wzięcia udziału w konkursie "Hrubieszów w nowym świetle" na najlepszą nocną fotografię z pokazu iluminacji!!
Każdy chętny może nadesłać do Urzędu Miasta Hrubieszów na adres e- mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl trzy fotografie
z pokazu. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone i będą eksponowane w publikacjach i folderach promocyjnych Miasta Hrubieszów.
Poniżej szczegółowy regulamin konkursu.
 
Regulamin konkursu fotograficznego
„Hrubieszów w nowym świetle”
Organizator:
Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska
Cele konkursu:
- Poznanie możliwości twórczych fotografów;
- Zainspirowanie fotografów iluminacją świetlną zielonej przestrzeni miejskiej .
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział amatorzy fotografii, którzy wykonają
zdjęcia nocne Parku Solidarności w czasie jego iluminacji świetlnej tj. w dniu 10.10.2020 r. w godzinach 18.00 – 21.00.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • Każda fotografia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem
  • Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG., w rozdzielczości min. 300 dpi)
  • Ilość prac - 3 fotografie.
Fotografie na konkurs należy przesłać na adres e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl, do 17.10.2020 r.
Nagrody i wyróżnienia:
Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej miasta, o terminie rozdania nagród zainteresowani zostaną powiadomieni osobiście.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w publikacjach promocyjnych Miasta Hrubieszów oraz na stronie internetowej : www.miasto.hrubieszow.pl i portalach społecznościowych
Fotografie biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi - przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.
 
Ochrona danych osobowych
 
Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko) jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przekazywane:
- Imię nazwisko, wizerunek – Facebook, prasa, strony internetowe, wydawnictwa promocyjne miasta Hrubieszów.
 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.