Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem"

27.03.2023
Patronat Burmistrza

plakat informacyjny

Zaprojektuj przyjazny dla klimatu i ekologiczny dom jednorodzinny z ogrodem, tożsamy z miejscem, tradycją lokalną i wpisany w krajobraz "Hrubieszowa – Miasta Z Klimatem"!

Konkurs – Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji (pk.edu.pl)

Zadanie konkursowe to kompleksowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z domem jednorodzinnym i ogrodem dla jednej z trzech proponowanych lokalizacji:

  1. dom miejski,
  2. dom podmiejski,
  3. dom nad rzeką.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań przyjaznych dla środowiska, uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat" małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne low-tech i high-tech.

Konkurs skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 lub ukończą studia w 2023 roku. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, łączących studentów i absolwentów kierunków, w których możliwa jest wielobranżowa współpraca z architektami i architektami krajobrazu, w tym: inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuki ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, etc.

Praca konkursowa powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50x70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417x1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00 (wszystkie szczegóły wraz z wykazem wymaganych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu — do pobrania tutaj <tu będzie link do paczki z tymi plikami>).

NAGRODY:

I miejsce – 6 000 zł;

II miejsce – 4 000 zł;

III miejsce – 2 000 zł;

3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

Wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.

Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE w postaci:

  • zaproszenia laureatów I nagrody w Konkursie do rozwinięcia zwycięskiej koncepcji pod opieką tutorów z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i opublikowanie projektu w publikacji popularyzatorsko-naukowej prezentującej „dobre praktyki" w zakresie budownictwa mieszkaniowego przyjaznego dla środowiska i klimatu pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań";
  • publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Aneksie do publikacji popularyzatorsko-naukowej pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań";
  • prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie.

Ważne terminy:

– 23.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu na stronie: Rozwój lokalny,

– do 31.03.2023 r. – możliwość zadawania pytań do konkursu przez formularz,

– do 7.04.2023 r. publikacja odpowiedzi na pytania na stronie konkursu,

– do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu przez link,

– do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie prac konkursowych przez link

– do dnia 26.06. 2023 r. do godziny 16:00 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie Rozwój Lokalny.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Cele konkursu – realizowanego w ramach działania „Dom z klimatem" przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – są ściśle powiązane z hasłem stanowiącym nadrzędną narrację funduszy EOG i funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej" oraz oficjalnym mottem lidera projektu – „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem".

Patronaty – Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), Burmistrza Miasta Hrubieszów. Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.