Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja w 160. rocznicę Powstania Styczniowego

22.05.2023
Patronat Burmistrza

19 maja Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica oraz Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, zorganizowały Konferencję Historyczną z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Prelegentami konferencji byli: dr Jacek Feduszka  kustosz Muzeum w Zamościu – „Rozważania o genezie i przebiegu Powstania Styczniowego w 160 Rocznicę Największego Zrywu Narodowego”, dr Justyna Wojtiuk kustosz Muzeum w Hrubieszowie – „Powstanie Styczniowe na Ziemi Hrubieszowskiej”, dr Janusz Panasiewicz– „Romantyzm sprawdza się tylko w poezji” „Szlachta na koń wsiędzie […] jakoś to będzie”.

Konferencję uświetnili recytatorzy z Hrubieszowskiego Domu Kultury, prezentując etiudę teatralną i recytacje wierszy patriotycznych. Miasto Hrubieszów reprezentował Paweł Wojciechowski Zastępca Burmistrza. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.