Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja dla Przedsiębiorców

01.07.2019
Urzędowe

27 czerwca 2019 r. w Hotelu Gniecki odbyła się konferencja skierowana do przedsiębiorców z terenu Hrubieszowa i gmin powiatu hrubieszowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz TSSE Euro-Park Wisłosan Agencję Rozwoju Przemysłu S. A.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 13:20 wystąpieniem Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej. Po powitaniu uczestników rozpoczęła się część prelekcyjna. Temat nowych zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz zwolnień z podatku dochodowego dla przedsiębiorców z terenu miasta i gmin powiatu hrubieszowskiego omówił Janusz Miś z Zespołu Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów TSSE Euro - Park Wisłosan.

Drugą prelekcję poprowadził Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski, który omówił zasady zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Hrubieszowa.

Ostatnie wystąpienie wygłosił Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz, który zaprezentował ofertę współpracy zakładu karnego z przedsiębiorcami.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: TVP Lublin, Radio Lublin, Kronikę Tygodnia, Tygodnik Zamojski i portal LubieHrubie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień podatkowych na stronie http://hrubieszow.tuinwestuje.pl/