Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kondolencje

17.11.2021
Pozostałe

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. SEBASTIANA PAULA

Dyrektora Zamojskiej Delegatury
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw młodzieży.

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej                Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Anna Naja                                                               Marta Majewska