Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

30.01.2023
Urzędowe

Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu.

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.

Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3, do wykorzystania w bieżącej działalności.

Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem
Dorota Cabańska
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego