Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT - śnięte ryby w rzece Huczwie.

05.10.2019
Urzędowe

W związku z wystąpieniem śniętych ryb w rzece Huczwie informujemy o niebezpieczeństwie zatrucia poławianymi rybami do celów konsumpcyjnych.

Jednocześnie zabrania się pojenia zwierząt gospodarskich wodą z rzeki.

O prawdopodobieństwie skażenia wody w rzece i zaistniałym zjawisku śniętych ryb zostały powiadomione odpowiednie służby i instytucje.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o sytuacji oraz podjętych krokach.

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie