Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejny etap realizacji projektu "Modelowa rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa"

08.02.2019

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów, zawarła umowy użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej nr 844 (z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie) oraz pomieszczeń w części podziemnej trzykondygnacyjnych budynków położonych przy ul. Plac Wolności 15 i ul. Plac Wolności 13 (z Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Hrubieszowie).

To kolejny etap realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  2014-2020 pn.:  "Modelowa rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie gospodarcze miasta”.

Użyczenie pasa drogowego i pomieszczeń  jest niezbędne do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania i dokumentacji technicznej murowanych podziemi  w obszarze centrum Hrubieszowa. Na przełomie marca i kwietnia tego roku Miasto planuje wyłonić wykonawcę dokumentacji. Posiadanie opracowań jest wymagane do rozpoczęcia prac mających na celu zabezpieczenie, renowację i adaptację pomieszczeń podziemnych, a w konsekwencji do ich udostępnienia dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.