Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejna inwestycja za blisko 2 500 000 zł

09.11.2019

8 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa otrzymała z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, w obecności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy umowę na dofinansowanie projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Urząd Miasta Hrubieszów dzieli budynek ze Starostwem Powiatowym i dzięki współpracy może realizować ten partnerski projekt.

Budynek Urzędu wiele lat oczekiwał na solidny remont. Już jesienią 2020 roku rozpocznie się remont. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na wrzesień 2021 r.

Celem projektu jest nie tylko poprawa estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim zredukowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej użytkowaniem budynku administracyjnego. Projekt przewiduje m.in:

- docieplenie ścian i stropu poddasza,

- wymianę pokrycia dachowego,

- uzupełnienie tynków oraz odgrzybienie ścian ocieplanych,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację krat okiennych i zmianę szyb na antywłamaniowe,

- modernizację instalacji c.o.  i węzła cieplnego,

- montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i jej zasilania,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- wykonanie podnośników dla niepełnosprawnych,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz opasek.

Wartość dofinansowania ze środków RPO WL to ponad 1,5 mln zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.