Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

23.01.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019 roku /środa/  na   godz. 12.00 IV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)   podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
8.    Podjęcie stanowiska w sprawie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej                     
              Anna Naja