Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

08.11.2019
Urzędowe

Uwaga Rolnicy !

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa.

W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów) zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznureka do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big bag powinni złożyć do Urzędu Miasta w Hrubieszowie wniosek o udział w programie w terminie do 28 listopada 2019 roku do godziny 15:30.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Miejską Hrubieszów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę Miejską w Hrubieszowie

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa  ul. maj H. Dobrzańskiego " Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów lub Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.