Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

13.03.2020

Do 31 marca 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Urzędzie Miasta Hrubieszów są udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres: npp-npo@powiathrubieszow.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/…/news,14909,komunikat…

Po przesłaniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie