Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Hrubieszów

09.01.2020
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w każdy wtorek w następujących godzinach:

  •   od 9:00 do 18:00 w pierwszy wtorek miesiąca;
  •   od 9:00 do 14:00 w pozostałe wtorki w miesiącu.

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza odbywa się:

  • w godzinach pracy Urzędu według kolejności zgłoszeń w dniu przyjęć interesantów; zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu od 07:30
  • po godzinach pracy Urzędu na podstawie wcześniejszych zgłoszeń;

Zgłoszenia przyjęcia po godzinach pracy Urzędu (w pierwsze wtorki w miesiącu) należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przyjęć. Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia przyjęcia po godzinach pracy Urzędu można dokonać:

  •  osobiście
  •  telefonicznie na numer: 84 696 23 80, w. 22
  • za pośrednictwem faksu na numer: 84 696 25 04 w. 30
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl

Zastępca Burmistrza, Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu Miasta Hrubieszów: od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hrubieszów (dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, zakładka Prawo lokalne/ Zarządzenia https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/z-116-2019.pdf lub w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta, pokój nr 9)