Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

25.01.2023
Urzędowe

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że terminy składania dokumentów oraz postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2023/2024 przedstawiają się następująco:

  • od 01.03.2023 r. - wydawanie formularzy do rekrutacji.
  • do 10.03.2023 r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.
  • 16.03.2023 r. - 24.03.2023 r. - rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
  • 05.04.2023 r. - publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
  • 05.04.2023 r. – 07.04.2023 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 17.04.2023 r. - publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.
  • 15.05.2023 r. - 19.05.2023 r. - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
  • 01.06.2023 r. - publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.
  • 01.06.2023 r. - 07.06.2023 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 11.06.2023 r. - publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Link do zarządzenia Burmistrza Miasta