Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

19.01.2021

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że terminy składania dokumentów oraz postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

od 1.03.2021 r.                                     
Wydawanie formularzy do rekrutacji.
do 10.03.2021 r.   
P
rzyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.
17.03.2021 r. - 26.03.2021 r.                
Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
6.04.2021 r.                                             
Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
6.04.2021 r. – 9.04.2021 r.                    
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
15.04.2021 r.                                           
Publikacja listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.
17.05.2021 r. - 21.05.2021 r.                
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkola, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
1.06.2021 r.                                             
Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.
1.06.2021 r. - 7.06.2021 r.                    
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
11.06.2021 r.   
                                        
P
ublikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Link do zarządzenia Burmistrza Miasta