Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny ks. Stanisława Staszica

09.05.2024
Rocznice
Ks. Stanisław Staszic – pionier polskiej spółdzielczości, pisarz i publicysta to chluba ziemi hrubieszowskiej. Tradycją stało się upamiętnienie imienin księdza, które przypadają 8 maja. To jeden z najwybitniejszych działaczy oświeceniowych, który swoimi dokonaniami i zasługami wpisał się na stałe w historię Hrubieszowa. Uroczystości rozpoczęły się przy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik przy ul. 3 Maja, gdzie złożyli kwiaty.
Z tej okazji kwiaty  pod pomnikiem St. Staszica złożyli: Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz delegacje ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Hrubieszów, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ks. Stanisława Staszica, Koła Rejonowego Okręgu Zamość ŚZŻAK, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Zina, I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Szkoły Podstawowej w Czerniczynie.