Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

27.01.2020
Urzędowe

SP.0031.1.2020.WP.                                                                          Hrubieszów, 22 stycznia 2020 r. 

 

Na podst. § 15 ust.1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2943 z późn. zm.) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, zwołuję na  dzień 30 stycznia 2020 r. na godz. 14.30 II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie do programu Równać Szanse – PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian.

5.1 wystąpienie Burmistrza Miasta

5.2 dyskusja

5.3 podjęcie uchwały

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

  

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                         Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Hrubieszowie

                                                                                                                      /-/ Patryk Greń