Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie

31.01.2020
Urzędowe

30 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, w której uczestniczyli:

  • Pani Marta Majewska -  Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
  • Pani Anna Naja - Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie,
  • Pan  Marian Cisło – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji ,
  • Pan Zbigniew Lebiedowicz – członek Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji,
  • Pani Jolanta Janiec – koordynator Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie,

oraz zaproszeni goście.

Wiceprzewodnicząca Wiktoria Laskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w okresie międzysesyjnym. Radni brali udział w licznych warsztatach prowadzonych przez koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej, Panią Jolantę Janiec:

  • „Budowanie zespołu i współpraca w grupie”,
  • „Praca na celach, ich rozumieniu i formułowaniu”,
  • „Komunikacja w zespole”,
  • „Kierunek – marzenia! Wyznaczanie i realizacja celów”.

W listopadzie Rada  wzięła udział konferencji „EUROPOLIS. Miastach dla młodych” W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto  dzięki zaproszeniu radnej Miasta Stołecznego Warszawy, Agnieszki Borowskiej,  mogła poznać miejsce i kuluary działalności Rady m. st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie na 20- tym piętrze mieszczą się sale obrad Rady, komisji i miejsca spotkań.

Radni uczestniczyli także w spotkaniach, przedmiotem których było m. in. omówienie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej, zasad funkcjonowania w grupie oraz projektu PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian Równać Szanse. Członkowie Rady udzielali się ponadto jako wolontariusze w miejskich Mikołajkach na lodowisku oraz w 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W grudniu 2019 Prezydium Rady uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie do programu „PoMOC i marzenia! Zoom na młodych Hrubieszowian” który otrzymał dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. https://rownacszanse.pl

Nie zabrakło też miłych akcentów. Pani Katarzyna Partyka z hrubieszowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doceniając wysiłek i zaangażowanie radnych podczas 28 finału WOŚP, wręczyła im imienne podziękowania.

Na zakończenie obrad radni zostali poinformowani o tym, że na ręce Burmistrza Miasta Hrubieszowa wpłynęło pismo, w którym radna Oliwia Jaworska zrzekła się mandatu. W związku z tym zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca 2019 r. z późn. zm. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.