Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

16.10.2019
Urzędowe

10 października 2019 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie kadencji 2019/2020

Podczas sesji nowi radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu radnego MRM.

Dokonali również wyboru Prezydium Rady, w skład którego weszli:
Przewodniczący - Patryk Greń
Wiceprzewodniczący - Wiktoria Laskowska
Sekretarz - Mateusz Zając

Podczas sesji Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa w porozumieniu z Radą wyznaczyła koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym została Pani Jolanta Janiec. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie radnych w realizacji ich zadań i obowiązków oraz koordynowanie współpracy Rady z organami Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Gratulujemy nowej Radzie i życzymy wielu sukcesów !