Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

I miejsce i tytuł Lidera dla Hrubieszowa

16.12.2022
Wyróżnienie

VI Ranking Gmin Lubelszczyzny za nami, a w nim I miejsce i tytuł Lidera w powiecie hrubieszowskim dla Miasta Hrubieszów.

Według rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Głównego Urzędu Statystycznego nasze miasto jest najlepiej zarządzane wśród gmin naszego powiatu.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Marta Majewska Burmistrz miasta Hrubieszowa nagrodę dla naszego miasta odebrała w dniu 9.12.2022 r. podczas Gali Rankingu Gmin Lubelszczyzny.

Wszystkim nagrodzonym samorządom z całego woj. lubelskiego serdecznie gratulujemy.