Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

30.03.2023
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska uczestniczyła w I Kongresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Warszawie w ramach dyskusji w panelu "Gdzie się schronić, czyli jak zbudować skuteczny system w XXI wieku?" Zwiększenie PKB na obronność kraju jest bardzo ważna, ale z punktu widzenia samorządu dla naszych mieszkańców najpilniejsza jest kwestia uregulowania prawnego obronności cywilnej oraz środki celowe na działania z zakresu obrony cywilnej. Odporność państwa i społeczeństwa jest podstawą naszego przetrwania. O tym jakiej obrony cywilnej potrzebujemy, jaka jest nasza świadomość sytuacyjna i jak nasi mieszkańcy powinni być edukowani i zabezpieczani w małych i dużych miastach. Przed nami ciągle wyzwania dla ochronny społeczności.

W panelu swoje stanowisko w tym zakresie przedstawił również

- nadbryg. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

- gen.broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak;

- dr hab. inż. Zbigniew Szczęśniak, prof. Wojskowej Akademii Technicznej;

-Jacek Siewiera - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

- nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji;

- płk. Konrad Korpowski - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

- płk. Tomasz Artemiak - Szef Zarządu Operacyjnego T-3 dowództwa WOT;

- Michał Kuczmierowski - Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

 W okresie, kiedy tak blisko nas trwa wojna w Ukrainie, na granicy polsko - białoruskiej toczy się kryzys, niezwykle ważnym jest, byśmy zadbali o własne bezpieczeństwo i byśmy w chwili, kiedy stanie się to konieczne, mogli podjąć szybkie i zdecydowane kroki, minimalizujące skutki kryzysowych sytuacji