Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie ronda mają patronów

25.11.2021

Nowe nazwy zyskały trzy ronda w ciągu drogi krajowej nr 74 na terenie Hrubieszowa.

Taką decyzję podjęli radni miejscy na listopadowej sesji,  którzy nadając nazwy rondom przyjęli zasadę upamiętniania lokalnych postaci, zasłużonych dla Hrubieszowa i jego mieszkańców.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rondo im. Wincentego Piątaka to rondo znajdujące się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 z ul. Łany, Rondo im. Teresy Grodzińskiej znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Nową , a Rondo im. Józefa Skrobiszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Kolejową .

Tabliczki informujące o nazwach pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.

Wincenty Piątak, urodził się 18 lipca 1925 r. w Hrubieszowie.

W 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości Liceum Przemysłu Gospodarczego, w roku 1948 ukończył egzaminem dojrzałości Liceum Pedagogiczne, co dawało uprawnienia do nauczania w szkołach powszechnych oraz do studiów w szkołach wyższych.

W latach 1954-1968 zajmował różne stanowiska w Wydziale Oświaty i Kultury w Hrubieszowie: inspektora do spraw kadrowych, kierownika kancelarii, zastępcy inspektora szkolnego do spraw kultury.

 Wincenty Piątak był inicjatorem i długoletnim prezesem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, którego siedzibą był Hrubieszów a teren działania obejmował powiat hrubieszowski.

 

Teresa Jadwiga Grodzińska c. Feliksa i Bronisławy urodzona 20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach.

 Bohaterska sanitariuszka 4 Pułku Piechoty która zginęła zamordowana podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari, jako pierwsza kobieta w II RP.

Od 19 sierpnia 1920 uczestniczyła w wojnie w rejonie Hrubieszowa. Podczas odwrotu II batalionu ze wsi Gródek na wschód od Hrubieszowa pozostała z ciężko rannymi żołnierzami: szła między ostatnimi z wycofujących się żołnierzy, m.in. przeprowadziła wielu z

nich przez płonący most na  Huczwie, mimo jego ostrzału przez 3 karabiny maszynowe.

 

Józef Skrobiszewskii urodził się 7 grudnia 1881 r. w rodzinie inteligenckiej w Humaniu. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Kijowie (1908). Uczestnik I wojny światowej. Od lipca 1918 r. mieszkał w Hrubieszowie.

W wolnym Hrubieszowie dr Józef Skrobiszewski został mianowany szefem działu zdrowotnego. W listopadzie i grudniu 1928 r. był jednocześnie lekarzem powiatowym, lekarzem garnizonowym i lekarzem tworzących się polskich oddziałów wojskowych. Zamordowany w Katyniu.