Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Centrum Komunikacyjne – ogłoszenie przetargu

09.11.2023
Rozwój lokalny

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska podpisała oraz ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy, który wykona roboty budowlane na obiekcie obecnego przystanku przy ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie niezbędne do utworzenia nowego Centrum Komunikacyjnego w mieście.

Uruchomienie mini dworca jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Inwestycja powstanie w oparciu o wytyczne projektowe przygotowane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – partnera projektu, która wraz ze studentami Wydziału Architektury, Architektury Krajobrazu
i Transportu opracowała wstępną koncepcję głównego węzła autobusowego.