Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2023

12.01.2024
Pozostałe

Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i instytucji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Hrubieszowa, a także promowanie działań wolontariackich skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie  miasta Hrubieszów w roku 2023.

Tytuł w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2023” nadawany będzie w pięciu równorzędnych kategoriach:

  1. „Wolontariusz młodzieżowy”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne poniżej 19 roku życia;
  2. „Wolontariusz indywidualny”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne pomiędzy 19 a 60 rokiem życia;
  3. „Wolontariusz senior”, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne powyżej 60 roku życia;
  4. „Wolontariat zespołowy”, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim z wyłączeniem grupy wskazanej w pkt 5;
  5. „Wolontariat szkolny”, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Kandydatury w konkursie mogą zgłaszać:

  • osoby fizyczne;
  • instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy;
  • organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • instytucje publiczne działające na terenie miasta Hrubieszów;
  • przedsiębiorstwa i firmy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 lutego 2024 r.  – decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji (budynek MOPS pok. nr 1)

tel. 84 696 23 80 wew. 51

promocja@miasto.hrubieszow.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Hrubieszowskiej Gali Wolontariatu, która planowana jest na pierwszą połowę marca 2024 r.

Wszystkie szczegóły konkursu, wzór wniosku oraz oświadczenia  znajdują się w Zarządzeniu NR 1172/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 stycznia 2024 r.

Do Formularza Zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia NR 1172/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 stycznia 2024 r.