Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022

25.01.2023
Pozostałe

 na niebieskim tle rysunek podanej dłoni obok tytuł konkursu

Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i instytucji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Hrubieszowa, a także promowanie działań wolontariackich skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie  miasta Hrubieszów w roku 2022.

Tytuł w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” nadawany będzie w pięciu równorzędnych kategoriach:

  1. „Wolontariusz młodzieżowy”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne poniżej 19 roku życia;
  2. „Wolontariusz indywidualny”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne pomiędzy 19 a 60 rokiem życia;
  3. „Wolontariusz senior”, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne powyżej 60 roku życia;
  4. „Wolontariat zespołowy”, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim z wyłączeniem grupy wskazanej w pkt 5;
  5. „Wolontariat szkolny”, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Kandydatury w konkursie mogą zgłaszać:

  • osoby fizyczne;
  • instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy;
  • organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • instytucje publiczne działające na terenie miasta Hrubieszów;
  • przedsiębiorstwa i firmy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 r.  – decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji (budynek MOPS pok. nr 1)

tel. 84 696 23 80 wew. 51

promocja@miasto.hrubieszow.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Hrubieszowskiej Gali Wolontariatu, która planowana jest na pierwszą połowę marca 2023 r.

Wszystkie szczegóły konkursu, wzór wniosku oraz oświadczenia  znajdują się w Zarządzeniu NR 942/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 stycznia 2023 r.

Do Formularza Zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia NR 942/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 stycznia 2023 r.