Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszów drugi raz „Gminą na 5”!

07.07.2022
Wyróżnienie

Miasto Hrubieszów już po raz drugi znalazło się  w  gronie  laureatów  konkursu  organizowanego  przez  Instytut  Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej  Handlowej  w  Warszawie.  Oznacza  to,  że Miasto nadal prezentuje wysoki poziom standardów obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Tegoroczna edycja badań w zakresie innowacji i dobrych praktyk w obszarze wspierania inwestycji przez samorządy lokalne to kontynuacja badań ukierunkowanych na pozyskanie oraz podniesienie jakości obsługi poszczególnych grup interesariuszy przez gminy tj.: inwestorów, przedsiębiorców, turystów oraz mieszkańców.

Przeanalizowano 687 jednostek samorządu terytorialnego, wyróżniono 54 w tym Miasto Hrubieszów. Wyróżnione jednostki samorządowe oceniane były na podstawie kilku czynników m.in. audytu stron internetowych,  analizy  kontaktu  elektronicznego  z  gminami  oraz  badania  metodą  tajemniczego klienta.

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Raport 2020/21 (str. 40).