Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miejska Hrubieszów przygotowuje się do sezonu zimowego

30.11.2022
Pozostałe

W dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie.

Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie Gminy Miejskiej Hrubieszów do sezonu zimowego.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • Sposób kontrolowania warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.
  • Zakres działań prewencyjnych w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem  realizowanych przez Straż Miejską we współpracy z MOPS i Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie.
  • Plan zimowego utrzymania dróg mieszczących się w zakresie Miejskiej Służby Drogowej.
  • Zabezpieczenie miejskich szkół i przedszkoli w ciepło. Obecną i prognozowaną sytuację przedstawili dyrektorzy miejskich placówek oświatowych.
  • Prognozowana, kolejna fala uchodźców z objętej działaniami zbrojnymi Ukrainy — Kierownik Punktu Recepcyjnego w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zebranie pozwoliło określić kluczowe kierunki działań w okresie zimowym.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa.