Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Gala Wolontariatu - rozdanie nagród

13.03.2023
Święta / uroczystości

12 marca w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa odbyło się podsumowanie konkursu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, którego ideą było uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności grup, osób i instytucji, a także promowanie działań wolontariackich. „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”. To słowa księdza Mieczysława Malińskiego, które oddają nastrój dzisiejszej uroczystości. Gromadzimy się na niej, by uhonorować ubiegłorocznych bohaterów naszego miasta. Po pandemicznych zawirowaniach cała nadzieja tkwiła w wiośnie, ale świat ponownie nas zaskoczył. Rok 2022 okrył się niebiesko-żółtymi barwami. Niesprowokowany atak agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę wywołał falę niepewności i obaw, lecz udowodnił jednocześnie, jak wielkie są serca hrubieszowian – podkreśliła na wstępie Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa. Wolontariusze odmienili losy wielu ludzi i umocnili przekonanie o solidarności mieszkańców regionu. Wolontariat i charytatywność to działania, które przynoszą niezwykle duży pożytek społeczny i są realną pomocą dla osób w potrzebie. Wszystkim tym, którzy na co dzień niosą wsparcie dla innych, chcemy powiedzieć, że Wasza praca czyni świat lepszym miejscem oraz pragniemy przekazać słowa uznania. 

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

  • Wolontariusz Młodzieżowy: Aleksandra Feliksiak;
  • Wolontariusz Indywidualny: Marek Maciejczyk;
  • Wolontariusz Senior: Roman Kurantowicz;
  • Wolontariat Zespołowy: Szlachetna Paczka Rejon Hrubieszów i okolice;
  • Wolontariat Szkolny: Szkolne Koło Caritas przy Szkole podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Hrubieszowie;
  • Honorowy Wolontariusz Miasta Hrubieszowa: Hrubieszowska Oaza Dobrych Serc i Rąk do Pomocy (HOSiR).

Wyróżnienia: Karol Dobrzeniecki, Swietlana Drączkowska, Oksana Hawryluk, Olga Kuraszko, Neonila Pawluk, Julia Poninkiewicz, Alicja Szałajko, Teresa Szkałuba, Alina Waś, Tamara Marchlewska, Jakub Mazur, Małgorzata Cios, ks. Tomasz Szady, Marta Kuraszko, Zwierzoluby Hrubieszowskie, Katarzyna Partyka, Szkolne Koło Caritas przy SP 2 w Hrubieszowie, Szkolne Koło Wolontariatu przy SP 1 w Hrubieszowie, Samorząd Uczniowski przy SP 3 w Hrubieszowie, Klub Seniora CZAS, Klub Złotego Wieku, Stowarzyszenie Hrubieszów Jestem Stąd.

WOLONTARIUSZ MŁODZIEŻOWY: Aleksandra Feliksiak

Aleksandra Feliksiak to niezwykła, młoda osoba, która stanowi wzór do naśladowania. W czasie niepewności i strachu związanego z atakiem agresora na naszych sąsiadów z Ukrainy, Ola swoją postawą udowodniła, że pomoc i troska o drugiego człowieka to wartości, które nie giną nawet w obliczu tak wielkiej tragedii, jaką jest wojna. Aleksandra niejednokrotnie kosztem wolontariatu, poświęcała sen, zdrowie i edukację. W trakcie działań pomocowych wciąż była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica. Dzięki swojej wrażliwości i empatii niosła bezinteresowną pomoc dla uchodźców w Punkcie Recepcyjnym w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Była niezwykle uważna, cierpliwa i otwarta na ludzi, którzy dzięki Oli, mogli choć na chwilę ponownie uwierzyć w ludzką dobroć. Podczas swojej pracy na rzecz potrzebujących, Ola postawiła swoje emocje i lęki na drugim miejscu i skupiła swoją uwagę na organizacji transportu humanitarnego w głąb Polski i zagranicę, pełniła rolę tłumacza, czy załatwiała niezbędne sprawy urzędowe. Jej praca nie ograniczała się wyłącznie do lokalnej działalności. Ola jeździła na przejścia graniczne, gdzie mimo złych warunków pogodowych, zmęczenia i nakładu pracy, wciąż zmotywowana i życzliwa, zajmowała się dziećmi, sortowała odzież, nosiła bagaże. Wolontariuszka była wszędzie tam, gdzie potrzebna była pomoc. Ola to niezaprzeczalnie postać, która udowadnia, że dobre serce, inicjatywa i chęć niesienia pomocy dokładają pozytywny puzel do tego świata

WOLONTARIUSZ INDYWIDUALNY: Marek Maciejczyk 

Marek Maciejczyk to wszechstronny działacz społeczny. Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi oraz Prezesem Koła Honorowych Dawców Krwi przy 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym. Bierze aktywny udział w propagowaniu krwiodawstwa wśród żołnierzy, jak i pozostałych mieszkańców Hrubieszowa. Od 2020 roku to również członek Lubelskiej Grupy Pomocy Humanitarnej PCK, a także wieloletni wolontariusz Szlachetnej Paczki. Brał czynny udział w festynach oraz zbiórkach charytatywnych, gdzie pełnił rolę nie tylko wolontariusza, ale także darczyńcy. W swoim wolnym czasie wspiera również organizacje kombatanckie i działa jako ratownik w Ochotniczej Straży Pożarnej. Od lutego ubiegłego roku brał udział przy organizacji punktu recepcyjnego oraz otworzył drzwi swojego domu na potrzebujących rodzinnego ciepła i spokoju uchodźców z Ukrainy. Jego pomoc nie ograniczała się wyłącznie do wspierania ludzi. Wrażliwość i otwarte serce nie pozwoliły Markowi przejść obojętnie wobec tych, którzy nie umieją sami prosić o pomoc. Wolontariusz zajął się szukaniem zakwaterowania dla kilkunastu porzuconych psów i kotów oraz zapewnił organizację karmy dla zwierząt wraz z jej transportem. Wszechstronna działalność Marka Maciejczyka została wyróżniona poprzez uhonorowanie go Odznaką Pamiątkową 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, brązowym medalem “Za Zasługi Dla Obronności Kraju” oraz Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego “Za Zasługi dla Województwa Lubelskiego”.

WOLONTARIAT SZKOLNY: Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Hrubieszowie 

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Hrubieszowie powstało w 2006 roku i od tego czasu nieustannie działa na rzecz niesienia pomocy charytatywnej wszystkim, którzy jej potrzebują. Koło wykonuje zadania wynikające z przykazania miłości do bliźniego i uwrażliwia na różne aspekty ludzkiej krzywdy. W 2022 roku Koło zorganizowało zbiórkę ciepłej odzieży dla dzieci z Ukrainy, przekazało wyposażone w materiały szkolne plecaki, uczestniczyło w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności oraz lokalnie zbierało żywność długoterminową, która została przekazana na rzecz uchodźców z Ukrainy. Udało im się zebrać 92 kg, 29 litrów i 208 sztuk produktów żywnościowych. Uczniowie odwiedzili także Dom Samopomocy w Hrubieszowie, zapewniając pensjonariuszom chwilę wsparcia i otuchy. Szkolne Koło Caritas systematycznie wspiera misje, hospicja oraz organizują zbiórki finansowe, z których środki przekazywane są na cele charytatywne. Koło regularnie zapewnia oprawę artystyczną podczas różnego rodzaju uroczystości, zachęcając swoimi występami do wspierania akcji pomocowych.

WOLONTARIUSZ SENIOR: Roman Kurantowicz 

Roman Kurantowicz to uczynny i empatyczny człowiek o wielkim sercu, który swoją energię poświęca na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia innym. Jest aktywnym członkiem Rady Seniorów, który z pasją angażuje się w inicjowanie akcji społecznych z udziałem Rady oraz bierze czynny udział w działaniach jej członków. Jako aktywista Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego organizuje wydarzenia i pomaga w bieżącej działalności TRH, jest także członkiem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie. Własnym kosztem odnowił nagrobek Jana Pawłowicza, pierwszego prezesa Towarzystwa “Sokół” w Hrubieszowie. W 2022 roku angażował się również w działania pomocowe na rzecz uchodźców dotkniętych wojną na Ukrainie poprzez organizację zbiórek i transportów. Jako aktywny działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, dba o jego infrastrukturę, wspiera zbiórki i potrzeby członków. Roman Kurantowicz cały swój wolny czas poświęca innym i pokazuje nam, że zaangażowanie i energia mają przełożenie na realne efekty.

WOLONTARIAT ZESPOŁOWY: Szlachetna Paczka Rejon Hrubieszów i okolice 

Szlachetna Paczka to świetnie zorganizowany projekt społeczny, którego hrubieszowski oddział jest częścią. Szlachetna Paczka i jej wolontariusze mnożą i dzielą się dobrem ze wszystkimi, którzy tego potrzebują. Wolontariusze docierają do potrzebujących rodzin i angażując się w ich codzienne problemy, dokładają starań, by odmienić ich losy. W ramach XXII edycji Szlachetnej Paczki odbywającej się w 2022 roku, Rejon Hrubieszów zrekrutował 20 wolontariuszy, którzy od października do grudnia ubiegłego roku odwiedzili 86 rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Łączna wartość paczek zebranych na rzecz potrzebujących wyniosła 110 800 zł. Wolontariusze Szlachetnej Paczki piszą nowe historie i dają szansę na zmianę życia na lepsze. Przywracają godność i nadzieję oraz dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności.

Honorowy Wolontariusz Miasta Hrubieszowa: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie 

W lutym 2022 roku na terenie hrubieszowskiej hali sportowej został utworzony Punkt Pomocowy dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku rosyjskiej agresji na ich kraj, szukali i nadal szukają schronienia w Polsce. Przez ostatni rok obiekt diametralnie zmienił swoje przeznaczenie i z instytucji związanej głównie z działalnością sportową, przemienił się w azyl dla uchodźców wojennych. Wszyscy bez chwili zastanowienia ruszyli ze wsparciem. Niekończąca  się pomoc humanitarna stała się nową codziennością. Pracownicy HOSiRu stali się wolontariuszami, którzy ocierali łzy, wspierali rozmową, z wielką determinacją i zaangażowaniem walczyli i wciąż walczą, by chociaż na chwilę odsunąć myśli potrzebujących od traumy. Niezwykłe zaangażowanie pracowników ośrodka i ich solidarność z pokrzywdzonymi na zawsze zapisze się na kartach lokalnej historii.