Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

E-platforma elektronicznej administracji

27.03.2020

   

 

W ramach projektu pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, funkcjonuje E-platforma elektronicznej administracji.

Zintegrowana platforma wymiany danych dostępna pod adresem https://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl umożliwia interesantom korzystanie m.in. z następujących e-usług:

 • e- USŁUGA ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY,
 • e-PODATKI,
 • e-NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE,
 • e-WODA I ŚCIEKI,
 • e-GOSPODARKA ODPADAMI,
 • e-USŁUGA ELEKTRONICZNY DZIENNIK,
 • e-SYSTEM ZARZĄDZANIA OBSŁUGI PETENTÓW,
 • e-ZGŁOSZENIE AWARII, USTERKI, PROBLEMU,
 • e-PRZEDSIĘBIORCA,
 • e-KONSULTACJE,
 • e-OBYWATEL,
 • e-UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OCHRONA ZDROWIA.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców Hrubieszowa, co przyczyni się do:

 • wspomagania procesów w urzędzie, scentralizowania rejestru zawierającego wszystkie dokumenty z możliwością przeglądu wykonanych czynności,
 • uporządkowania procesów obsługi interesanta,
 • automatyzacji części czynności wykonywanych przez pracowników,
 • pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie liczby dokumentów w formie papierowej,
 • możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania dokumentu w postaci papierowej.

 Wsparcie techniczne serwisu (+48) 503-040-077 serwis@infosoftware.pl

 Wartość całkowita projektu: 2 580 306,00 zł

Dofinansowanie: 2 116 976,00 zł

 Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Profil zaufany potwierdzą upoważnieni pracownicy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Hrubieszów, pok. nr 18:

 • tel. 84 696 23 80, w. 41
 • e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl

więcej: https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/punkt-potwierdzaj%C4%85cy-profil-zaufany-w-urz%C4%99dzie-miasta-hrubiesz%C3%B3w