Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

E-platforma elektronicznej administracji

27.03.2020

 

 

W ramach projektu pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, uruchomiona została E-platforma elektronicznej administracji.

Zintegrowana platforma wymiany danych dostępna pod adresem https://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl umożliwia interesantom korzystanie m.in. z następujących e-usług:

 • e- USŁUGA ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY,
 • e-PODATKI,
 • e-NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE,
 • e-WODA I ŚCIEKI,
 • e-GOSPODARKA ODPADAMI,
 • e-USŁUGA ELEKTRONICZNY DZIENNIK,
 • e-SYSTEM ZARZĄDZANIA OBSŁUGI PETENTÓW,
 • e-ZGŁOSZENIE AWARII, USTERKI, PROBLEMU,
 • e-PRZEDSIĘBIORCA,
 • e-KONSULTACJE,
 • e-OBYWATEL,
 • e-UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OCHRONA ZDROWIA.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców Hrubieszowa, co przyczyni się do:

 • wspomagania procesów w urzędzie, scentralizowania rejestru zawierającego wszystkie dokumenty z możliwością przeglądu wykonanych czynności,
 • uporządkowania procesów obsługi interesanta,
 • automatyzacji części czynności wykonywanych przez pracowników,
 • pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie liczby dokumentów w formie papierowej,
 • możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania dokumentu w postaci papierowej.

 

Wsparcie techniczne serwisu (+48) 503-040-077 serwis@infosoftware.pl

 

Wartość całkowita projektu: 2 580 306,00 zł

Dofinansowanie: 2 116 976,00 zł

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.