Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienny Dom Pobytu Dla Seniorów w Hrubieszowie

17.01.2024
Pozostałe

Plakat treść jak w artykule

Głównym celem utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Hrubieszowie jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 15 osób starszych (w wieku powyżej 60 roku życia), potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność wymagają pomocy.

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów, funkcjonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, zapewni pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

Seniorzy będą mogli korzystać z terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, usług rehabilitacyjnych, posiłku, pomocy w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz rekreacyjnych.

Zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są mieszkańcami Miasta Hrubieszowa,
  • ukończyły 60 rok życia,
  • ze względu na swój wiek lub niesamodzielność wymagają opieki i wsparcia.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Hrubieszowie trwa od 08 stycznia 2024 r., w sposób ciągły.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie hrubieszow.naszops.pl oraz  miasto.hrubieszow.pl lub od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i siedzibie tymczasowej Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Hrubieszowie.

Siedzibą stałą Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów jest budynek przy ul. Staszica 9, 22-500 Hrubieszów. Lokalizacją tymczasową na czas przebudowy siedziby stałej będzie lokal przy ul. 3-go Maja 6, 22-500 Hrubieszów.

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Hrubieszowie jest zadaniem realizowanym z Projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, finansowanym w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.