Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów – podpisanie umowy z wykonawca

09.11.2023
Rozwój lokalny

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska w dniu 13.10.2023 r. podpisała umowę z firmą Usługowo-Handlową "RM" Roman Momot na wykonie robót budowlanych na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Staszica 9.

To właśnie w tym miejscu docelowo mieścić się będzie Dzienny Dom Pobytu dla seniora – zapewniający osobom starszym miejsce bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego, dzięki różnorodnym formom działań integracyjnych i aktywizacyjnych. W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pobytu będzie oferował usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjne dla osób potrzebujących pomocy, wyżywienie i pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami. Dodatkowo zapewni możliwość interesującego i pożytecznego spędzania czasu przez osoby starsze, dzięki organizacji zajęć terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo (np. kursy tańca lub ćwiczenia tai-chi), a także dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Inwestycja finansowana jest w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

W dniu 24.10.2023 r. odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy i niebawem rozpoczną się prace budowlane. Zgodnie z zawartą umową planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 09.06.2024 r. Koszt inwestycji wynosi 1 781 999, 40 zł brutto.