Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzień Pracownika Socjalnego

17.11.2023
Święta / uroczystości

16 listopada odbył Dzień Pracownika Socjalnego, który jednocześnie jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, spotkała się z kadrą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie i wręczyła na ręce Kierownika Aldony Malińskiej-Margol oraz wszystkich pracowników listy gratulacyjne, a także szczególne wyrazy uznania za trud, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej Miasta Hrubieszowa.

21 listopada natomiast, Dzień Pracownika Socjalnego świętowali pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Pracownikom pomocy społecznej jeszcze raz życzymy by każdy dzień tej odpowiedzialnej misji przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji płynącej z niesienia pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu barier. Życzymy, by każdy dzień tej odpowiedzialnej misji przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji płynącej z niesienia profesjonalnej pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu barier. Ważnym aspektem spotkania było wskazanie na liczne, nowatorskie formy podejmowanych działań, które promują pozytywny wizerunek hrubieszowskiego ośrodka.