Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie

03.07.2024
Pozostałe

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - "Dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie" w Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

a) złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 1 na piętrze budynku przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1) lub

b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów

- w terminie do dnia 31 lipca 2024 r., do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej”.

2. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego, tel. 84 6962380, w. 27, e-mail: organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 48/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa.