Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Drodzy rodzice!

05.02.2024
Edukacja

Uprzejmie informujemy, że od 12 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do klas I publicznych szkół podstawowych w Hrubieszowie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie terminy postępowania.

Postępowanie rekrutacyjne:

  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami od 12 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.;
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 25 marca 2024 r.;
  • Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zapisu do klasy I szkoły podstawowej od 25 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 8 kwietnia 2024 r.

 Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne:

  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami od 8 kwietnia 2024 r. do 26 lipca 2024 r.;
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym od 29 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 13 sierpnia 2024 r.;
  • Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zapisu do klasy I szkoły podstawowej od 13 sierpnia 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2024 r.

Na podstawie zarządzenia nr 1179/2024 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów.