Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowe świadczenia postojowe – ruszył nabór wniosków

18.01.2021

Od 15 stycznia 2021r. można złożyć wnioski do ZUS o wypłatę jednorazowych dodatkowych świadczeń postojowych dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Komu przysługuje świadczenie?

Osobie, która uzyskuje przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło, która spełnia poniższe warunki:

  • uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0, m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek  (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-15-stycznia-osoby-wykonujace-umowy-cywilnoprawne-moga-wystapic-o-jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe/3782030