Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

23.09.2022
Urzędowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie realizuje zadanie zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy – wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy.
 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z klauzulą informacyjną RODO,
należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.
w siedzibie MOPS w pok. nr. 16, 17.

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą obsługiwaną ze źródła ciepła w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła do pobrania w siedzibie MOPS.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 84 696 55 60.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 15
Hrubieszów

Załączniki
1. Wniosek - dodatek do innych źródeł ciepła
2. Klauzula informacyjna RODO