Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Czas na kolejny raport o stanie Miasta Hrubieszów

31.05.2023
Pozostałe

Od 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek przedstawiania co roku mieszkańcom raportu ze swojej działalności. Nałożyła go ustawa o samorządzie gminnym w artykule 28aa.

Raport o stanie gminy (miasta) musi być złożony do 31 maja, po to, by podczas sesji absolutoryjnej, na której radni akceptują wykonanie budżetu gminy (ta musi odbyć się do końca czerwca), odbyła się również debata wokół raportu.

Raport o stanie miasta, choć przedstawiany na sesji, jest przede wszystkim skierowany do mieszkańców. Prezentuje w przystępny sposób najważniejsze zadania zrealizowane przez burmistrza w poprzednim roku.  Mieszkańcy mogą nie tylko uczestniczyć w sesji podczas, której rozpatrywany jest Raport (zawsze mają do tego prawo), ale mogę też zabrać głos, by wypowiedzieć się w sprawie przedstawionego przez władze raportu. Dzięki temu mają możliwość bliższego przyjrzenia się pracy samorządu, mogą także ją zrecenzować i zgłaszać własne uwagi.

„Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022” został przedstawiony w miniony poniedziałek (29 maja 2023 r.) zarządzeniem Nr 1037/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022.

Można się z nim zapoznać:

Przygotowując tegoroczny Raport chcieliśmy, aby był on opowieścią o naszym Mieście, z którą mogą się zapoznać nie tylko urzędnicy, ale też osoby nieposiadające szerokiej wiedzy o każdym aspekcie działania gminy.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, wnioski i sugestie co do jego treści i zawartości. Można je zgłaszać do Sekretarza Miasta - osobiście w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, pokój nr 5 (I p.), telefonicznie pod nr tel. (84) 696 23 80, wew. 26 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl.

O terminie sesji absolutoryjnej poinformujemy Państwa niezwłocznie po jej zwołaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022 i udziału w debacie nad nim.

Do pobrania: 
z-1037-2023.pdf (10.12MB)